Phonotronica
Phonotronica Български Phonotronica English

Разработка


ФОНОТРОНИКА ООД е създадена през 1990 година с предмет на дейност разработка, производство и маркетинг на електронни изделия. Разработени, произведени и внедрени в поделенията на БТК в страната са четири изделия, които успешно се експлоатират повече от 20 години. Внедряването на едно от тях през 1993 година позволи цялостна автоматизация на телефонното номеронабиране между малките селища в страната. Първите български електронни тарифни часовници и електромери са наша идея, разработка,производство и внедряване в поделенията на Електроразпределителните дружества. Разработката и реализацията на нови идеи се осъществява от екип висококвалифицирани специалисти – дипломирани инженери по електроника, комуникации и програмно осигуряване. Производствените ни мощности позволяват успешно реализиране на всяка поръчка, без компромиси по отношение на качество и срок. Дружеството притежава сертификат за управление на качеството по ISO9001:2008 под № QMS/13376/BG издадено от CSB Ltd на 03.09.2013 година. Нашето непоколебимо желание да завоюваме доверието на Потребителя се гради на една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е високо и постоянно качество на произвежданите продукти, като абсолютен приоритет.

Проектиране


Фирма ФОНОТРОНИКА е специализирала в проектиране на изделия за управление на обекти и процеси на базата на микроконтролери. Три такива проекта са внедрени на територията на Република България в периода 1993 – 2010 години. Разполагаме с екип висококвалифицирани специалисти, които са в състояние да проектират, разработят и подготвят за производство проекти, базирани на управление с микроконтролери. Притежаваме необходимото оборудване както за създаване на прототипи, на проектираните изделия, така и за серийно производство.

Асемблиране


В началото на 2014 година изградихме високотехнологична линия за повърхностен монтаж на печатни платки. Полагането на спояващата паста, изключително важен момент за качествено асемблиране, се контролира в принтера от специализирана програма , гарантираща равномерно полагане върху всички контактни площадки. Ако има недостиг на паста дори на една площадка, процесът спира и се появява предупреждение. Роботът за асемблиране е в състояние да поставя компоненти с размери до 01-005, при средна работна скорост от 80 000 компонента за час. Специални програми, съдържащи набор от библиотеки с компоненти, имат грижата всеки компонент да е сканиран, проверен, правилно ориентиран и поставен прецизно на мястото му върху печатната платка. Спояващата пещ е с 12 зони, три от които охлаждащи, позволява прецизно изготвяне на профил на спояване както за оловна, така и за безоловна технологии. Контролираната скорост на охлаждане 4-6о за секунда, гарантират плавното охлаждане и недопускане на термичен шок върху компонентите. Азотната среда, в която се извършва спояването, е гаранция за качеството на процеса. Модерната , високоефективна линия за асемблиране, съчетана с професионалните умения на персонала са гаранция за постоянно високо качество на произведените изделия. Разполагаме с необходимото оборудване и квалифициран персонал, за ръчно спояване на компоненти , чувствителни към високи температури и прегряване и за ръчни и механични процеси. Ние можем да изпълним Вашия проект по начин , който ще Ви удовлетвори изцяло.