Phonotronica

Оператор монтаж, отдел Производство


Описание на дейността

 • Запояване на електрони компоненти с поялник.
 • Работа с машина за селективно запояване.
 • Извършване на ръчни и полуавтоматични операции.
 • Извършва първо ниво поддръжка на използваното оборудване.
 • Участва в процесите на верификация и валидиране на нови продукти и процеси.
 • Участва в производството на прототипни серии.
 • Съдейства за отстраняването на технологични проблеми, възникнали при процеса на производство и съдейства за установяване на основните причини за възникването им.
 • Други дейности, възложени от прекия ръководител.

Необходими знания и умения

 • Образование - средно техническо (техникум/професионална гимназия по електроника, електротехника и други).
 • Умения за работа с поялник.
 • Умения за работа с полуавтоматично производствено оборудване.
 • Познаване на основните критерии за приемане на асемблирани печатни платки.
 • Познаване и прилагане на актуалните норми и стандарти за процесите.
 • Сръчност, прецизност, бързина, стремеж към усъвършенстване и подобряване показателите на работния процес.
 • Умения за работа в екип.
Ако проявявате интерес, моля изпратете CV, мотивационно писмо и актуална снимка на e-mail: hr@phonotronica.com

Отговорник склад, отдел Производство


Описание на дейността

 • Приема/извършва начален входящ контрол на доставени материали, оборудване и др.
 • Заприхождаване в складова база данни и подредба по складови места, съгласно организацията на складовите помещения.
 • Подготвя материали за производство съгласно производствения план, като спазва FIFO и приоритетите, определени от ръководител производство.
 • Поддържа актуална складовата база данни, като отразява материалните движения съгласно вътрешнофирмените процедури.
 • Отчитане на извършваните дейности съгласно изискванията на Системата за управление на качеството.
 • Други дейности, възложени от прекия ръководител.

Необходими знания и умения

 • Образование - средно.
 • Познаване на принципите за управление складови стопанства.
 • Познаване корпусите, маркировката на електронните компоненти, материали и консумативи.
 • Сръчност, прецизност, бързина, стремеж към усъвършенстване и подобряване показателите на работния процес.
 • Компютърна грамотност - Microsoft Office.
 • Умения за работа в екип.
Ако проявявате интерес, моля изпратете CV, мотивационно писмо и актуална снимка на e-mail: hr@phonotronica.com

Оператор “SMT” - контрол, отдел Производство


Описание на дейността

 • Извършва подготовка на линията за автоматичен монтаж на електронни компоненти.
 • Обслужва работата на машини за Автоматична оптична инспекция.
 • Извършва контрол на качеството на произвежданите продукти.
 • Извършва опаковане на продуктите, съгласно вътрешнофирмените правила и клиентските изисквания.
 • Извършва първо ниво поддръжка на машините в „SMT“ линията.
 • Създава технологични режими (програми за машините).
 • Участва в процесите на верификация и валидиране на нови продукти и процеси.
 • Участва в производството на прототипни серии.
 • Съдейства за отстраняването на технологични проблеми, възникнали при процеса на производство и съдейства установяване на основните (коренните) причини за възникването им.
 • Дава предложения за оптимизация на производствените процеси.
 • Други дейности, възложени от прекия ръководител.

Необходими знания и умения

 • Образование - средно техническо (техникум/професионална гимназия по електроника, електротехника и други).
 • Основно познаване на принципа на работа, програмиране и обслужване на линии за SMТ монтаж.
 • Познаване на основните критерии за приемане на асемблирани печатни платки.
 • Познаване и прилагане на актуалните норми и стандарти за процесите.
 • Сръчност, прецизност, бързина, стремеж към усъвършенстване и подобряване показателите на работния процес.
 • Умения за работа в екип.
Ако проявявате интерес, моля изпратете CV, мотивационно писмо и актуална снимка на e-mail: hr@phonotronica.com

Оператор “SMT” монтаж, отдел Производство


Описание на дейността

 • Подготвя необходимите за производствения процес компоненти.
 • Извършва подготовка на линията за автоматичен монтаж на електронни компоненти.
 • Обслужва работата на машини за нанасяне на спояваща паста, машини за монтаж на електронни компоненти „Pick and Place”, „Reflow” спояване и автоматична оптична инспекция.
 • Главен отговорник за настройката и функционирането на SMT линията съгласно определените изисквания. Осигурява съответствие на произвежданите продукти спрямо приложимите критерии за качество.
 • Извършва първо ниво поддръжка на машините в „SMT“ линията.
 • Участва в процесите на верификация и валидиране на нови продукти и процеси.
 • Участва в производството на прототипни серии.
 • Съдейства за отстраняването на технологични проблеми, възникнали при процеса на производство и съдейства установяване на основните (коренните) причини за възникването им.
 • Дава предложения за оптимизация на производствените процеси.
 • Други дейности, възложени от прекия ръководител.

Необходими знания и умения

 • Образование - средно техническо (техникум/професионална гимназия по електроника, електротехника и други).
 • Основно познаване на принципа на работа, програмиране и обслужване на линии за SMТ монтаж.
 • Много добро познаване на елементната база.
 • Познаване корпусите, маркировката и основните свойства на използваните при монтажа компоненти, материали и консумативи.
 • Познаване на основните критерии за приемане на асемблирани печатни платки.
 • Познаване и прилагане на актуалните норми и стандарти за процесите.
 • Сръчност, прецизност, бързина, стремеж към усъвършенстване и подобряване показателите на работния процес.
 • Умения за работа в екип.
Ако проявявате интерес, моля изпратете CV, мотивационно писмо и актуална снимка на e-mail: hr@phonotronica.com