Phonotronica
Phonotronica Български Phonotronica English

Фонотроника 1

Часовник електронен двутарифен, тип “Фонотроника 1” е предназначен да превключва тарифните броители на двутарифни електромери, еднофазни и трифазни, съгласно тарифните часови зони определени от Министерството на енергетиката.

Захранващо напрежение 230V, 50Hz.
Максимално отклонение <0,5s / 24h.
Максимална консумация <2 VA.
Резерв на хода >336 часа.
Едновременно управлявани електромери - до 50 бр.
Работни условия:
       - температура от -25 до +55 ℃
       - относителна влажност 80% при 25 ℃
Време за достигане пълния резерв на хода 5 минути.
Защита на оперативната верига посредсвом предпазител
Клас на защита II

Подробен документ

Фонотроника 2

Електронният часовник тип Фонотроника-2 е предназначен за управление на лампи за улично и парково осветление, както и за включване и изключване на осветление (витрини, билбордове) в зависимост от денонощния цикъл на Слънцето.

Захранващо напрежение 220V, 50Hz.
Максимално отклонение 0,5s / 24h.
Максимална консумация <2 VA.
Резерв на хода >150 часа.
Работни условия:
       - температура от -25 до +55 ℃
       - относителна влажност 80% при 25 ℃
Време за достигане пълния резерв на хода 1 минута.

Подробен документ
Упътване за експлоатация