Phonotronica
Phonotronica Български Phonotronica English

Георги Гергов

Управител
mobile: +359 (0) 878 349430
e-mail: gg@phonotronica.com

Надежда Димитрова

Финансов директор
mobile: +359 (0) 878 378121
e-mail: nd@phonotronica.com

Момчил Гергов

Заместник управител
mobile: +359 (0) 878 199161
e-mail: mg@phonotronica.com

Алпер Али

Ръководител отдел качество
mobile: +359 (0) 887 357254
e-mail: ali@phonotronica.com

Пламен Енчев

Ръководител отдел процеси
mobile: +359 (0) 884 747763
e-mail: pen@phonotronica.com

Живко Ташев

Ръководител IT отдел
mobile: +359 (0) 899 538877
e-mail: zag@phonotronica.com

Елина Петкова

Ръководител отдел закупуване
mobile: +359 (0) 896 015955
e-mail: eli@phonotronica.com

Десислава Динева

Ръководител отдел производство
mobile: +359 (0) 877 410987
e-mail: ddi@phonotronica.com