Phonotronica
Phonotronica Български Phonotronica English


Разработка


ФОНОТРОНИКА ООД е създадена през 1990 година с предмет на дейност разработка, производство и маркетинг на електронни изделия. Разработени, произведени и внедрени в поделенията на БТК в страната са четири изделия, които успешно се експлоатират повече от 20 години. Първите български електронни тарифни часовници и електромери са наша идея, разработка, производство и внедряване в поделенията на Електроразпределителните дружества. Дружеството притежава сертификат за управление на качеството по ISO9001:2008 под № QMS/13376/BG издадено от CSB Ltd на 03.09.2013 година.

Проектиране


Фирма ФОНОТРОНИКА е специализирала в проектиране на изделия за управление на обекти и процеси на базата на микроконтролери. Три такива проекта са внедрени на територията на Република България в периода 1993 – 2010 години. Разполагаме с екип висококвалифицирани специалисти, които са в състояние да проектират, разработят и подготвят за производство проекти, базирани на управление с микроконтролери. Притежаваме необходимото оборудване както за създаване на прототипи, на проектираните изделия, така и за серийно производство.

Асемблиране


В началото на 2014 година изградихме високотехнологична линия за повърхностен монтаж на печатни платки. Модерната , високоефективна линия за асемблиране, съчетана с професионалните умения на персонала са гаранция за постоянно високо качество на произведените изделия. Разполагаме с необходимото оборудване и квалифициран персонал, за ръчно спояване на компоненти , чувствителни към високи температури и прегряване и за ръчни и механични процеси. Ние можем да изпълним Вашия проект по начин , който ще Ви удовлетвори изцяло.


Сертификати


Важни документи